Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 16.06.2020 r.

24 czerwca 2020