Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Zapraszamy chętnych do nauki w wyremontowanym budynku PSM I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie.

17 czerwca 2020

Zobacz zdjęcia…