Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Warsztaty saksofonowe – 01.012.2018 r.

3 grudnia 2018

1 grudnia 2018 r. w PSM I st. im. A.Kurylewicza odbyły się warsztaty saksofonowe.

Warsztaty prowadził Pan dr Ryszard Żołędziewski.