Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski

21 marca 2019

VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski
,,Muzyczne wierszowanie”
Udział uczniów PSM I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie.