Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Udział uczniów w VI Sportowej Olimpiadzie Seniorów

8 września 2019

7 września 2019 rok. Stadion miejski w Namysłowie.
VI Sportowa Olimpiada Seniorów.
Udział naszych uczniów z PSM w Namysłowie

Fot. Aleksandra Tatarczuk