Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Tadeusz Różewicz w 100 rocznice urodzin.

26 kwietnia 2021