Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

 Stowarzyszenie Wspierające
Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Namysłowie

46-100 Namysłów
ul. Piłsudskiego 11

NIP 7521442276
REGON 160348880

Zakres działania (cel):

  1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających artystycznemu i osobowościowemu rozwojowi uczniów.
  2. Upowszechnianie edukacji i kultury muzycznej, promowanie pracy i osiągnięć uczniów oraz pedagogów.
  3. Wspieranie statutowych celów szkoły zwłaszcza w zakresie jej bieżącego funkcjonowania i poprawy bazy materialnej.

 

NR KONTA
52 1090 2196 0000 0001 1478 3316

Wszystkim zainteresowanym i wspierającym Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Namysłowie serdecznie dziękujemy!