Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Skład samorządu uczniowskiego:

Władysław Urbaniak przewodnicząca
Olga Mikołajczyk zastępca
Faustyna Turoń sekretarz
Zofia Szynkarz skarbnik