Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Skład samorządu uczniowskiego:

Piotr Tatarczuk Przewodniczący
Martyna Mateja Zastępca
Jagoda Danilewicz Sekretarz
Gabriela Miecznik Członkowie
Oliwia Grzesik Członkowie