Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Skład samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2021/22:

Oliwia Marcinkowska Przewodnicząca szkoły
Amelia Bukowska Zastępca przewodniczącej
Hanna Tyszecka Skarbnik
Marta Kossak Członek samorządu
Antoni Szachnowski Członek samorządu