Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Skład samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2021/22:

Guminska Anastasiia Przewodnicząca szkoły
Krupnik Jan Zastępca przewodniczącej
Tusk Urszula Sekretarz
Tyszecka Hanna Członek samorządu
Bukowska Amelia Członek samorządu