Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Pracownicy obsługi

1. Mirosława Łabędzka

woźna-sprzątaczka

2. Justyna Pasieko 

woźna-sprzątaczka

3. Marek Domański   

konserwator