Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Popis klasy gitary 27 listopada 2018 r.

28 listopada 2018

Popis klasy gitary 27 listopada 2018 r.
Nauczyciele Jakub Walicki i Zbigniew Szporka.