Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Odznaczenia państwowe

23 maja 2014

MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. 

1. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczone zostały następujące osoby: 

 1. pan Eugeniusz Joachim Odoj
 2. pani Grażyna Przybył
 3. pani Grażyna Kotecka
 4. pan Stanisław Wojciech Szymanowski
 5. pan Zbigniew Marek Szporka 

2. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczone zostały następujące osoby:

 1. pan Jacek Michał Rybitw
 2. pani Małgorzata Warchoł
 3. pani Barbara Górecka
 4. pani Ewa Anna Narudzka
 5. pani Róża Karolina Gerlach
 6. pan Piotr Jerzy Popławski 

3. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczony został:

 1. pan Marcin Paweł Kozieł

ODZNAKA HONOROWA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

ODZNAKA HONOROWA „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”

 1. Małgorzata Zofia Stępień
 2. Katarzyna Lubieniecka
 3. Danuta Dziki
 4. Piotr Iwasyszyn 

ODZANKA HONOROWA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

ODZNAKA HONOROWA „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

 1. Eugeniusz Joachom Odoj
 2. Grażyna Przybył 

ODZANKA HONOROWA BURMISTRZA MISTA NAMYSŁÓW 

ODZNAKA HONOROWA „ZASŁUŹONY OBYWATEL NAMYSŁOWA”

 1. Eugeniusz Joachom Odoj

LISTY GRATULACYJNE DYREKTORA SZKOŁY DLA NAUCZYCIELI

 1. Marzena Molisak
 2. Małgorzata Rybitw
 3. Adam Trela 

LISTY GRATULACYJNE DYREKTORA SZKOŁY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 1. Ewa Ruszczyńska
 2. Anna Allery-Wolska
 3. Anna Koper
 4. Czesława Kuźbik
 5. Mirosława Dulęba
 6. Marek Domański