Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Namysłowie prowadzi stale ożywioną działalność koncertową i edukacyjną w środowisku lokalnym i poza jego granicami. 

Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury zaowocowała występami uczniów na wielu ważnych imprezach okolicznościowych. Utrzymywany jest stały kontakt ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miejskim oraz Namysłowskim Ośrodkiem Kultury. Dzięki wielokrotnemu wsparciu ze strony wyżej wymienionych instytucji, uczniowie godnie reprezentują szkołę podnosząc jej prestiż.

Uczniowie kształcący się pod kierunkiem wykwalifikowanego Grona Pedagogicznego zdobywają czołowe miejsca na regionalnych i ogólnopolskich konkursach muzycznych.

Wieloletnią tradycją cieszą się spotkania i koncerty wymienne z zaprzyjaźnionymi szkołami i organizacjami muzycznymi w Polsce, Niemczech, Szwajcarii oraz Austrii.