Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Lista osób przyjętych do PSM na rok 2019/2020

5 sierpnia 2019