Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

23 maja 2014

MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. 

1. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczone zostały następujące osoby: 

  1. pan Eugeniusz Joachim Odoj
  2. pani Grażyna Przybył
  3. pani Grażyna Kotecka
  4. pan Stanisław Wojciech Szymanowski
  5. pan Zbigniew Marek Szporka