Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

Informacja dot. logo szkoły.

2 grudnia 2020

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję przyjacielowi
naszej szkoły
Panu Kazimierzowi Drapiewskiemu.

Dyrektor szkoły
Jacek Rybitw