Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH

11 sierpnia 2022

Lista osób przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. na rok szkolny 2022/2023 znajduje się w sekretariacie szkoły.