Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

staraHISTORIA POWSTANIA
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
W NAMYSŁOWIE

W celu ożywienia życia kulturalnego Namysłowa i wyszukania młodych talentów, w kwietniu 1946 roku zostało zorganizowane z siedziba w Zamku „Zrzeszenie Artystyczne” do którego należeli wszyscy uprawiający jakąkolwiek działalność artystyczną. Utworzono trzy sekcje: muzyczną , literacko-plastyczną i teatralną. 

Od 1 kwietnia 1946 roku w sekcji muzycznej z przerwami do 1948 roku przeprowadzono kursy umuzykalniające dla dzieci i młodzieży. Kierownikiem była Halina Łupkowska-Giecewicz, ucząca także gry na skrzypcach. Innymi nauczycielami w tych latach byli: Natalia Horodyska - fortepian, Jan Horonowski - fortepian, Władysław Jagoda, Jan Piastowski - nauczyciele instrumentów dętych.

Z biegiem lat zainteresowania dzieci i młodzieży wzrosły. Tak więc na gruncie tych potrzeb wyrosła placówka kształcąca w dziedzinie muzyki, a było nią Społeczne Ognisko Muzyczne. Postanowiono że z dniem 1 września 1964 zostanie ono otwarte. Początkowo powstały klasy fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, mandoliny i trąbki. Społeczne Ognisko Muzyczne rozpoczęło swoją działalność 1 października 1964 roku. Kierownikiem został Edward Zych - nauczyciel klasy akordeonu. Pozostali nauczyciele to Jakub Warski - skrzypce, Jacek Gębski - fortepian.

szkola_dzisPo niespełna 10 latach działalności na bazie SOM powstała Państwowa Szkoła Muzyczna, której oficjalne otwarcie nastąpiło 1 lutego 1974 roku, w wyremontowanym budynku przy ulicy Dzierżyńskiego 11.

Utworzono cztery klasy: fortepianu, skrzypiec, akordeonu i instrumentów dętych. Z biegiem lat przybywało uczniów, powiększała się ilość klas, dochodziły inne instrumenty oraz nowi nauczyciele. Pierwszym dyrektorem szkoły był Jan Gruber, który jednocześnie prowadził klasę instrumentów dętych. Klasę fortepianu i umuzykalnienia prowadziła Danuta Kołodziej, klasę skrzypiec Krystyna Gruber, klasę akordeonu Stanisław Szczepański, klasę fortepianu Eugeniusz Odoj. Za jego kadencji w szkole pracowali również: Edmund Kwaśniewski - kl. skrzypiec, Józef Młodziński - kl. skrzypiec, Krystyna Pysz - kl. fortepianu, Elżbieta Gronowska - kl. fortepianu, Ireneusz Lewandowski - kl. akordeonu, Kozioł Kazimierz - kl. akordeonu, Edward Magott - kl. fletu poprzecznego.

Poza wyżej wymienionymi pracowali również tacy pedagodzy jak Maria Szadejko, Radosław Rzepkowski, Zdzisław Troska, Zbigniew Stawiarz, Józef Bibik.

W roku 1984 roku dyrektorem szkoły została Grażyna Przybył. 

W czasie jej kadencji zatrudniano kolejnych nowych nauczycieli: Stanisław Drobina - fortepian dodatkowy, Alicja Buczak - kl. teorii i fortepianu, Ewa Narudzka – kl. skrzypiec, Danuta Dziki - kl. skrzypiec, Sławomir Świątkiewicz - instr. dęte drewniane, Ewa Drobina - fortepian dodatkowy, Krystyna Koziara - kl. Teorii, Jacek Gębski – kl. fortepianu, Joanna Gębska - kl. fortepianu, Ryszard Górniak – instr. dęte drewniane, Małgorzata Warchoł - kl. akordeonu. W kolejnych latach pracę rozpoczęli: Danuta Pietrzak – gitara, Piotr Popławski – gitara, Marian Kobylnik - fortepian, Róża Lubojańska - fortepian, Jacek Rybitw - saksofon, Barbara Górecka - flet poprzeczny, Artur Erenfeld - klasa trąbki, Marcin Kozieł - klasa perkusji, Grażyna Kotecka - klasa fortepianu, Katarzyna Lubieniecka - klasa fortepianu, Zbigniew Szporka - klasa gitary. W roku szkolnym 2006/2007 do grona pracowników dołączyli; Mariusz Modrzejewski - klasa fortepianu, Harald Powrósło - klasa puzonu.

jacek_rybitw

W marcu 2006 roku dyrektorem szkoły został Jacek Rybitw. Szkoła istniejąca od 1974 roku cieszy się dużym uznaniem i posiada na swoim koncie wiele pochwalnych uwag ze strony społeczności miejskiej, władz samorządowych, wojewódzkich jak i centralnych. Dobrą wizytówką PSM w Namysłowie są przede wszystkim absolwenci, którzy kształcili się lub kształcą nadal w kierunkach muzycznych.

nowa_d

Szkoła jest organizatorem wielu, nie tylko własnych imprez ale również na terenie miasta i ościennych gmin, co również tworzy pozytywny obraz tej placówki. Posiada dobre warunki lokalowe i materialne oraz odpowiednią kadrę pedagogiczną, a to procentuje coraz to lepszymi wynikami uzyskiwanymi przez jej uczniów. Udzielają się oni w swoich macierzystych szkołach, wykazując duże zaangażowanie w życiu kulturalnym klasy i szkoły.