Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie