Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

3 kwietnia 2020

WAŻNE!!!

Uczniowie, którzy nie zgłosili się na lekcje kształcenia słuchu do Pani Grażyny Przybył, proszeni są o kontakt z nauczycielem.

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 23.03.2020

2 kwietnia 2020

Zarządzenie nr 3/2020
z dnia 23.03.2020

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st
im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie
w sprawie zdalnego nauczania Online

na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 20.03.2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.)

Dyrektor Szkoły
Jacek Rybitw

Informacja dla rodziców

31 marca 2020

Szanowni Rodzice

informujemy, że szkoła przygotowuje się do bardziej kompleksowych rozwiązań zmierzających do usystematyzowania metod i narzędzi, z których będziemy korzystali w pracy zdalnej z uczniami. Zależy nam na płynnym przepływie informacji kierowanych zarówno do uczniów, jak i do Państwa.

Nauczanie – online

23 marca 2020

Namysłów, 23.03.2020r.

PSM I st. im. A. Kurylewicza w Namysłowie

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor szkoły przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. Informacja ta jest dostępna na stronie internetowej szkoły.