Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

31.05.2021 r. – Popis klasy fortepianu

1 czerwca 2021

31.05.2021 r. – Popis klasy fortepianu. Przygotowanie nauczyciel Grażyna Kotecka.