Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

13 października 2021r. Koncert z Okazji Dnia Edukacji Narodowej.

18 października 2021

13 października 2021r. Koncert z Okazji Dnia Edukacji Narodowej.