Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

13.10.2022r. Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

19 października 2022

13.10.2022r. Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej.