Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie

12 kwietnia 2020 13 rocznica śmierci patrona naszej szkoły.

13 kwietnia 2020

12 kwietnia 2020
13 rocznica śmierci patrona naszej szkoły.

Andrzej Kurylewicz polski kompozytor, pianista, puzonista, trębacz i dyrygent. Autor muzyki klasycznej (kameralnej i symfonicznej), teatralnej, filmowej, baletowej, jazzowej. Uformowany w tradycji klasycznej i jazzowej, pionier jazzu w Polsce, uprawiał równolegle te dwa rodzaje muzyki. Autor muzyki do filmu „Nad Niemnem”(1987) i seriali telewizyjnych „Polskie drogi” (1977), „Lalka”, (1978), „ Nad Niemnem”(1988).